Dagens bibelvers:


Om oss

Litt historikk:

På bakgrunn av flere henvendelser om å forsøke å få sendt kristne TV programmer ut via kabelnettet i Kragerø, tok Petter Leine initiativ til å innkalle til et møte der disse var tilstede: Tore Samuelsen, Gunnar Aabø, Stig Leine, Kenneth Lovgren, Tove Olsen, Margareth Næss, Lillian Leine,
Arne Rasmussen, Arne Falck, Gro Falck, Bente Olsen, Gunn Nilsen og Petter Leine. Møtet ble holdt
1. februar 1988. Margareth Næss påpekte under møtet at eldre i Kragerø er svært interesserte i kristne programmer og mindre interessert i Sky, Super o.l. Hun hadde allerede på eget initiativ skrevet til kulturminister Halvard Bakke. Det ble oppdrettet et medieutvalg som hadde flere møter utover i 1988.

Lokalradio
Lokal-TV-arbeidet ble utover høsten dreiet mot lokalradio p.g.a. omkostningene ved TV-arbeidet. Den 28. november 1988 ble stiftelsesmøtet for Hallo Kragerø holdt med disse oppretterne:
Kragerø Frikirke, Kragerø Metodistkirke, Betania Baptistmenighet, Kragerø Menighet,
Kragerø Bibelsenter, Sannidal Menighet, Indremisjonen/KUF og Elim Pinsemenighet. Studio ble innredet i kjelleren til Pinsemenigheten Elim i Fermannsbakken og første sending gikk på lufta søndag 16. april 1989 kl. 16.00. I dag er halvparten av stifterne passive og radioen drives av et styre med representanter fra følgende menigheter: Kragerø Frikirke, Kragerø Metodistkirke,
Elim Pinsemenighet og Sannidal Menighet.

I dag holder vi til i Kalstadsenteret og sender 38 timer pr. uke.
Siste nytt


Det har vært 89601 besøkende siden 10.11.2006
Webmaster: Øyvind Eriksen